Aanleiding

Nederland heeft vanaf 2013 tot en met 2018 aan ongeveer 202.000 vluchtelingen een verblijfsvergunning verstrekt.

Stichting de Nieuwe Buren wil een bijdrage leveren aan het creƫren van draagvlak en aktiviteiten ontplooien ten behoeve van de integratie en participatie van deze statushouders, o.a. door werkgelegenheid voor hen te vinden die aansluit op hun capaciteiten of werkervaring.

Na verkenningen bij gemeentes, praktijkopleiders en werkgevers is ons gebleken dat aan statushouders van 27 jaar en ouder amper begeleiding naar werk wordt geboden omdat zij geen recht meer hebben op studiefinanciering. Zij kunnen geen opleiding volgen en moeten zelf werk of een werkgever zien te vinden!

Dit betreft per 1 januari 2021 56.000 mannen, onze doelgroep!

Wij hebben werkgevers gevonden die statushouders in dienst willen nemen na een korte praktijkopleiding. Wij ontzorgen deelnemers, gemeentes en werkgevers door de praktijkopleiding af te stemmen op de wensen van werkgevers en door de Nederlandse taal te combineren met het leren van de vaktaal en waar nodig over te dragen hoe veilig te werken. Werkgevers committeren zich tot het aanbieden van een dienstverband van minimaal 6 maanden en tijdens de eerste 24 maanden van het dienstverband begeleiden wij deelnemers om hen in staat te stellen tot het halen van een MBO-certificaat.

Voor meer informatie: eveline@stichtingdenieuweburen.nl

Reactie cobouw (23-7-2019): http://disq.us/p/2395ni2

Publicatie Volkskrant (19-4-2018): https://www.volkskrant.nl/opinie/-waarom-schiet-de-overheid-de-vluchteling-niet-te-hulp~a4594302/

Publicatie Het Parool (19-4-2018):