Home

Nederland heeft vanaf 2013 tot en met 2018 aan ongeveer 202.000 vluchtelingen een verblijfsvergunning verstrekt. In 2019 waren er 29.435 aanvragen voor een verblijfsstatus, in 2020 19.132 en in 2021 36.620.

Stichting de Nieuwe Buren wil een bijdrage leveren aan het creëren van draagvlak en aktiviteiten ontplooien ten behoeve van de integratie en participatie van deze statushouders, o.a. door werkgelegenheid voor hen te vinden die aansluit op hun capaciteiten of werkervaring.

Na verkenningen bij gemeentes, praktijkopleiders en werkgevers is ons gebleken dat aan statushouders van 27 jaar en ouder amper begeleiding naar werk wordt geboden omdat zij geen recht meer hebben op studiefinanciering. Zij kunnen geen opleiding volgen en moeten zelf werk of een werkgever zien te vinden!

Dit betreft per 1 januari 2022 65.000 mannen, onze doelgroep!

Wij hebben werkgevers gevonden die statushouders in dienst willen nemen na een korte praktijkopleiding en hen een carrièreperspectief willen bieden. Wij ontzorgen deelnemers, gemeentes en werkgevers door de praktijkopleiding af te stemmen op de wensen van werkgevers door de Nederlandse taal te combineren met het leren van de vaktaal en voor het werk benodigde certificaten te laten halen. Werkgevers committeren zich tot het aanbieden van een baangarantie van 2 jaar waarbij wij deelnemers begeleiden om een landelijk erkend MBO-certificaat (2 of hoger) te laten halen. Deelnemers zijn fulltime inzetbaar zodra zij aan het werk gaan. 

In het SER magazine van juni 2022 staan onze deelnemers op de cover en wordt ons traject inhoudelijk toegelicht:   http://SERmagazine nummer 3 – juni 2022

Bij ‘Nieuws’ staan lopende en geplande leerwerktrajecten vermeld en tevens nieuwsbrieven over lopende trajecten.