In de samenleving draagvlak creëren voor het tijdelijk dan wel permanent huisvesten in Nederland van vluchtelingen met een verblijfsstatus.

Visie

Er ontstaat draagvlak als deze huisvesting:

 • kleinschalig is;
 • niet ten koste gaat van de bestaande woningvoorraad;
 • wordt gerealiseerd door lokale ondernemers in de bouw- en installatiebranche;
 • er gebruik gemaakt wordt van bestaande gebouwen die leeg staan en zo geen maatschappelijk nut hebben;
 • duurzaam wordt ontwikkeld en geëxploiteerd.

Een belangrijke randvoorwaarde is overleg met (vertegenwoordigers van) de lokale bevolking, niet alleen bij de voorbereiding van de bouw maar ook na realisatie van de huisvesting.

In Nederland zijn gemeenten verantwoordelijk voor het realiseren van huisvesting voor vluchtelingen met een verblijfsstatus. Het gaat daarbij om zowel:

 • Tijdelijke huisvesting voor maximaal 5 jaar;
 • Semi-permanente huisvesting voor maximaal 10 jaar;
 • Permanente huisvesting als aanvulling op de bestaande woningvoorraad.

 

 

Stichting De Nieuwe Buren heeft geen winstoogmerk en wil gemeenten helpen bij het uitvoeren van deze maatschappelijke opgave door:

 

 • partijen als COA, provincies en gemeenten op elkaar af te stemmen;
 • informeren over en verwerven van subsidies;
 • partijen in de bouw- en installatiebranche bij elkaar te brengen;
 • kennis en ervaring te bundelen, te delen en uit te wisselen;
 • financiële participatie door lokale investeerders en particulieren te stimuleren;
 • samen te werken met plaatselijke organisaties op het gebied van welzijn en maatschappelijke dienstverlening;
 • overleg te voeren met (vertegenwoordigers van) de lokale bevolking.

 

 

 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Donate Now

Banknumber
NL19TRIO0338547932
Account name
Stichting de Nieuwe Buren