Wat doen wij?

Wij hebben een leerwerktraject ontwikkeld, gericht op taal en op integratie in de Nederlandse werksituatie en samenleving, met taalmaatjes en een maatschappelijke stage gericht op statushouders van 27 jaar en ouder . Na de selectie volgen deelnemers een praktijkopleiding (5-9 weken) en stromen zij binnen 2-3 weken uit naar werk. Dit kan zijn in de bouw- , infra-, installatie of metaalsector of scheepvaartbranche.

Het mes snijdt aan 2 kanten: de behoefte aan handen in deze sectoren kan hiermee ingevuld worden en deze mede-landers kunnen werkelijk integreren en uit de bijstand raken.  De besparing op bijstandskosten als onze doelgroep uit de bijstand raakt is 1,7 miljard per jaar!

Wij hebben een programma ontwikkeld, gericht op taalverwerving, integratie, een vak leren en arbeidsmatching waarin:

  • bij de intake/het assessment informatie van de statushouder verzameld wordt zodat zicht ontstaat op de talenten en in welke werkzaamheden/functie de statushouder het beste tot zijn recht komt
  • een module ‘ontwikkelen van leerbekwaamheden’ wordt aangeboden: snappen hoe het in Nederland werkt en weten waar je je aan moet passen als je in een organisatie werkt
  • vrijwilligers uit de omgeving worden opgeleid die een rol spelen bij de taalverwerving (taalmaatjes) en bij de maatschappelijke stage
  • (ketens van) werkgevers betrokken zijn die statushouders na het volgen van een praktijkopleiding in dienst nemen
  • leermeesters (werkmaatjes) worden geschoold hoe de deelnemer te coachen en begeleiden
  • een praktijkopleiding wordt aangeboden die aansluit op de behoeften van werkgevers waarna een dienstverband volgt en een vervolgopleiding zodat een MBO-2-certificaat behaald kan worden.

Wij regelen de financiering van het gehele traject en ontzorgen de gemeenten en werkgevers. Wij richten ons op sectoren waar een tekort is aan medewerkers: de bouw en infra, metaal, installatie-branche, logistiek (distributie) en horeca.

Wij werken in de regio’s Groot-Amsterdam, West-Friesland, Zaanstreek-Waterland, gemeentes in de regio van Amsterdam en in de Randstad voor o.a. werkgevers Ymere, Rochdale, Eigen Haard, KBK-bouw, HSB, Van Wijk vgo, Qbuild, BAM en de Coogh.

Wij starten doorlopend met nieuwe groepen voor de bouw- en infra-sector : timmeren (mutatie en nieuwbouw), loodgieter/monteur sanitaire ruimtes en Techniek (GWW, laag- en middenspanning). Voor de scheepsbouw start een opleiding scheepsmetaalbewerker.