Kernwaarden en missie

Kernwaarden

Onze kernwaarden zijn:

Gelijkwaardigheid: gelijke kansen creëren in de samenleving en op de arbeidsmarkt voor statushouders vergeleken met die van andere Nederlanders

Compassie, give and take care: alles doen wat mogelijk is om een duurzame uitstroom en betere positie op de arbeidsmarkt te realiseren voor mensen uit een oorlogssituatie en deelnemers aan leer-/werktrajecten

Afspraak is afspraak: de begeleiding van 2 jaar van iedere deelnemer garandeert dat de best passende functie en best passend functieniveau wordt bereikt.

 

Missie

In de samenleving draagvlak voor de participatie en integratie van statushouders creëren door:

  • ideeën over huisvesting van statushouders in te brengen bij gemeentes;
  • werkgelegenheid te realiseren aansluitend op de capaciteiten en/of werkervaring van statushouders waaraan grote behoefte is in ons land (geen verdringing);
  • samen te werken met plaatselijke organisaties op het gebied van welzijn en maatschappelijke dienstverlening om de integratie van deze ‘nieuwe buren’ te bevorderen, door bijvoorbeeld  taalmaatjes uit de omgeving op te leiden en in te zetten en maatschappelijke stages te organiseren;
  • leerwerktrajecten uit te voeren (taal + praktijkopleiding) waardoor statushouders binnen 2-3 maanden aan het werk zijn
  • Deelnemers gedurende 2 jaar te begeleiden en hen in staat te stellen een landelijk erkend certificaat te behalen, waardoor perspectief ontstaat op een carrière
  • het minimaliseren van maatschappelijke kosten (zoals bijstand e.d.)

Wij richten ons in 1e instantie op vluchtelingen van 27 jaar en ouder. Voor hen is vanwege hun leeftijd geen studiefinanciering mogelijk waardoor het volgen van een door de overheid bekostigde opleiding voor hen niet mogelijk is. De meeste gemeentes bieden hen geen begeleiding naar werk waardoor zij in de bijstand blijven en het risico lopen niet te integreren in onze samenleving.

“Als van iedere 100 werkgevers er 1 een statushouder een baan aanbiedt, kan binnen een jaar 90 % van onze Nieuwe Buren een bijdrage leveren aan en integreren in onze samenleving”.

Ons beleidsplan is hier in te zien: beleidsplan 2022-2024

Donate Now

Banknumber
NL19TRIO0338547932
Account name
Stichting de Nieuwe Buren