Missie

In de samenleving draagvlak voor de participatie en integratie van statushouders creëren door:

    • ideeën voor huisvesting van statushouders in te brengen bij gemeentes;
    • werkgelegenheid te realiseren aansluitend op de capaciteiten en/of werkervaring van statushouders waaraan grote behoefte is in ons land (geen verdringing);
    • samen te werken met plaatselijke organisaties op het gebied van welzijn en maatschappelijke dienstverlening om de integratie van deze ‘nieuwe buren’ te bevorderen, door bijvoorbeeld  taalmaatjes uit de omgeving op te leiden en in te zetten en maatschappelijke stages te organiseren;
    • leerwerktrajecten uit te voeren (taal + praktijkopleiding) waardoor statushouders binnen 2-3 maanden aan het werk zijn
    • het minimaliseren van maatschappelijke kosten (zoals bijstand e.d.)

Wij richten ons in 1e instantie op vluchtelingen van 27 jaar en ouder. Voor hen is vanwege hun leeftijd geen studiefinanciering mogelijk waardoor het volgen van een door de overheid bekostigde opleiding voor hen niet mogelijk is. De meeste gemeentes bieden hen geen begeleiding naar werk waardoor zij in de bijstand blijven en het risico lopen niet te integreren in onze samenleving.

“Als van iedere 100 werkgevers er 1 een statushouder een baan aanbiedt, kan binnen een jaar 90 % van onze Nieuwe Buren een bijdrage leveren aan en integreren in onze samenleving”.

Ons beleidsplan is hier in te zien: beleidsplan 2022-2024