Kernwaarden

Onze kernwaarden zijn:

Gelijkwaardigheid: gelijke kansen creëren in de samenleving en op de arbeidsmarkt voor statushouders vergeleken met die van andere Nederlanders

Compassie, give and take care: alles doen wat mogelijk is om een duurzame uitstroom en betere positie op de arbeidsmarkt te realiseren voor mensen uit een oorlogssituatie en deelnemers aan leer-/werktrajecten

Afspraak is afspraak: de begeleiding van 2 jaar van iedere deelnemer garandeert dat de best passende functie en best passend functieniveau wordt bereikt.

 

Missie

In de samenleving draagvlak voor de participatie en integratie van statushouders creëren door:

Wij richten ons in 1e instantie op vluchtelingen van 27 jaar en ouder. Voor hen is vanwege hun leeftijd geen studiefinanciering mogelijk waardoor het volgen van een door de overheid bekostigde opleiding voor hen niet mogelijk is. De meeste gemeentes bieden hen geen begeleiding naar werk waardoor zij in de bijstand blijven en het risico lopen niet te integreren in onze samenleving.

“Als van iedere 100 werkgevers er 1 een statushouder een baan aanbiedt, kan binnen een jaar 90 % van onze Nieuwe Buren een bijdrage leveren aan en integreren in onze samenleving”.

Ons beleidsplan is hier in te zien: beleidsplan 2022-2024

ONDERSTEUN ONS

Momenteel telt Nederland ongeveer 72.000 mannelijk statushouders van 27 jaar en ouder. Maar liefst 70% daarvan zit in de bijstand. Help ons om voor hen een geschikte baan te vinden!

Lesmateriaal

Duurzame waterfles

Materiaal en gereedschap tijdens timmeropleiding 1 deelnemer

Workshop Electra/loodgieten 1 deelnemer

Taalles communicatie met huurders 4 maanden 1 deelnemer

Timmeropleiding 1 deelnemer

Donate Now

Banknumber
NL19TRIO0338547932
Account name
Stichting de Nieuwe Buren

Fijn dat je ons wilt steunen!

Je hebt gekozen voor een donatie, dankjewel! Vul hieronder je gegevens in.

Totaal: € -

Fijn dat je ons wilt steunen!

Je hebt gekozen voor een donatie, dankjewel! Vul hieronder je gegevens in.

Totaal: € -

Fijn dat je ons wilt steunen!

Je hebt gekozen voor een donatie, dankjewel! Vul hieronder je gegevens in.

Totaal: € -

Fijn dat je ons wilt steunen!

Je hebt gekozen voor een donatie, dankjewel! Vul hieronder je gegevens in.

Totaal: € -

Fijn dat je ons wilt steunen!

Je hebt gekozen voor een donatie, dankjewel! Vul hieronder je gegevens in.

Totaal: € -

Fijn dat je ons wilt steunen!

Je hebt gekozen voor een donatie, dankjewel! Vul hieronder je gegevens in.

Totaal: € -

Fijn dat je ons wilt steunen!

Je hebt gekozen voor een donatie, dankjewel! Vul hieronder je gegevens in.

Totaal: € -

Fijn dat je ons wilt steunen!

Je hebt gekozen voor een donatie, dankjewel! Vul hieronder je gegevens in.

Totaal: € -

Fijn dat je ons wilt steunen!

Je hebt gekozen voor een donatie, dankjewel! Vul hieronder je gegevens in.

Totaal: € -

Fijn dat je ons wilt steunen!

Je hebt gekozen voor een donatie, dankjewel! Vul hieronder je gegevens in.

Totaal: € -