Aanleiding

Nederland heeft vanaf 2013 tot en met 2018 aan ongeveer 202.000 vluchtelingen een verblijfsvergunning verstrekt.

Na verkenningen bij gemeentes, praktijkopleiders en werkgevers is ons gebleken dat aan statushouders van 27 jaar en ouder amper begeleiding naar werk wordt geboden omdat zij geen recht meer hebben op studiefinanciering. Zij kunnen geen opleiding volgen en moeten zelf werk of een werkgever zien te vinden!

Dit betreft per 1 januari 2021 56.000 mannen, onze doelgroep!

Wij hebben werkgevers gevonden die statushouders in dienst willen nemen na een korte praktijkopleiding.

Wij hebben een leerwerktraject ontwikkeld, gericht op vaktaal en op integratie in de Nederlandse werksituatie en samenleving, met taalmaatjes en een maatschappelijke stage. Aansluitend volgen deelnemers een praktijkopleiding en stromen zij binnen 2-3 weken uit naar werk.

Dit kan zijn in de bouw- , infra-, metaalsector of scheepsvaartbranche.

Het mes snijdt aan 2 kanten: de behoefte aan handen in de bouw en andere sectoren kan hiermee ingevuld worden en deze mede-landers kunnen werkelijk integreren en uit de bijstand raken.  De besparing op bijstandskosten als deze doelgroep uit de bijstand raakt is 1,7 miljard per jaar!

Wij werken in het gebied Groot-Amsterdam, West-Friesland en Zaanstreek-Waterland voor o.a de werkgevers Ymere, Rochdale en KBK-bouw en de Coogh.

Wij hopen in Q1 2021 te starten met nieuwe groepen timmermannen voor de bouwsector en een metaalopleiding (frezen,draaien) voor kleine metaalbedrijven. Voor de scheepsbouw start een opleiding scheepsmetaalbewerker. Voor deze groepen geldt een (mondeling) VCA-examen voor anderstaligen.

Voor meer informatie: eveline@stichtingdenieuweburen.nl

Deelnemers gezocht:advertentie NL-Engels Amsterdam 2019

Reactie cobouw (23-7-2019): http://disq.us/p/2395ni2

Publicatie Volkskrant (19-4-2018): https://www.volkskrant.nl/opinie/-waarom-schiet-de-overheid-de-vluchteling-niet-te-hulp~a4594302/

Publicatie Het Parool (19-4-2018):