Over Stichting de Nieuwe Buren

Stichting de Nieuwe Buren is een maatschappelijke organisatie en bestaat uit een netwerk van ervaren organisatie-professionals  en heeft bestuursleden met ruime ervaring in het openbaar bestuur, in het begeleiden van veranderingsprocessen en in (keten)samenwerking die affiniteit hebben met maatschappelijke uitdagingen.

Bestuur:

Friso Teerink, voorzitter, bestuursadviseur en bestuurder van talloze non-profitorganisaties. Hij combineert een doel georiënteerde aanpak met aandacht voor mensen. Ziet in de meeste situaties mogelijkheden en kansen. Informatie over hem is te vinden op www.bestuursadvies.nl  Friso is te bereiken per mail : friso@stichtingdenieuweburen.nl of op 06 22 440 147

Hugo Snabilie, secretaris: “Mensen een kans geven om zich  te ontwikkelen is al meer dan 40 jaar mijn passie”.  Is aktief (geweest) in het beroepsonderwijs, de lokale overheid en als adviseur en bestuurslid van meerdere stichtingen. Zijn interesse in andere landen en culturen komt tot onder meer tot uitdrukking in zijn werk als PUM-expert en voor Stichting de Nieuwe Buren. Hij is te bereiken op  06 336 285 48.

Piet Hein Sluiter, penningmeester. Piet Hein is registeraccountant, begeleidt MKB-bedrijven en internet start ups  op het gebied van financiële (her)structurering. Piet Hein is docent bij de faculteit Business en economie aan de Hogeschool van Amsterdam.

Bij de uitvoering betrokken:

Eveline Wagenaar, directeur, initiator van Stichting de Nieuwe Buren. Organisatie-adviseur en coach. Meer informatie over haar is te vinden op www.powerinpeople.nl
Eveline is te bereiken per mail : eveline@stichtingdenieuweburen.nl of op 06 50 262 051

Jan Peter Bekkering, ondernemer uit de bouwsector en mediator. Jan Peter is te bereiken per mail: janpeter@stichtingdenieuweburen.nl of op 06 55 733 827

Ons postadres is Oosterstraat 17, 1741 GH Schagen.

Ons BTW-nummer is 8563.448.74.

Stichting de Nieuwe Buren heeft een ANBI-status. De bestuursleden ontvangen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten.

Hieronder zijn onze jaarrekeningen in te zien:

Balans en Winst-en verlies SdNB 2020,2019 en 2018 concept

Toelichting op de baten en lasten van 2016-2020

Hoogtepunten 2019 Stichting de Nieuwe Buren

Aktiviteiten 2016 – 2018 Stichting de Nieuwe Buren

Op onze inzet zijn algemene voorwaarden, een privacyregeling en een klachtenreglement van toepassing die via de link in te zien zijn: algemene voorwaarden   Privacyreglement   Klachtenreglement 2021