Over Stichting de Nieuwe Buren

Stichting de Nieuwe Buren is een maatschappelijke organisatie en bestaat uit een netwerk van ervaren organisatie-professionals  en heeft bestuursleden met ruime ervaring in het openbaar bestuur, in het begeleiden van veranderingsprocessen en in (keten)samenwerking die affiniteit hebben met maatschappelijke uitdagingen.

Bestuur:

Friso Teerink, voorzitter, bestuursadviseur en bestuurder van talloze non-profitorganisaties. Hij combineert een doel georiënteerde aanpak met aandacht voor mensen. Ziet in de meeste situaties mogelijkheden en kansen. Informatie over hem is te vinden op www.bestuursadvies.nl  Friso is te bereiken per mail : friso@stichtingdenieuweburen.nl of op 06 22 440 147

Wijnand Prins, secretaris, visionair, bestuurder, toezichthouder en inspirator. Sinds 1989 actief op het snijvlak van arbeidsmarkt, beroepsonderwijs, sociale zekerheid en welzijn. Brede bestuurlijke ervaring in een diversiteit aan maatschappelijke instellingen. Gedreven initiator van de vernieuwende maakbare inclusieve samenleving. Wijnand is bereikbaar op mail@wijnandprins.nl of op 06 51 70 3838.

Piet Hein Sluiter, penningmeester. Piet Hein is registeraccountant, begeleidt MKB-bedrijven en internet start ups  op het gebied van financiële (her)structurering. Piet Hein is docent bij de faculteit Business en economie aan de Hogeschool van Amsterdam.

Bij de uitvoering betrokken:

Eveline Wagenaar, directeur, initiator van Stichting de Nieuwe Buren. Organisatie-adviseur en coach. Meer informatie over haar is te vinden op www.powerinpeople.nl
Eveline is te bereiken per mail : eveline@stichtingdenieuweburen.nl of op 06 50 262 051

Ons postadres is Oosterstraat 17, 1741 GH Schagen.

Ons BTW-nummer is 8563.448.74.

Stichting de Nieuwe Buren heeft een ANBI-status. De bestuursleden ontvangen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten.

Hieronder zijn ons beleidsplan, de aktiviteiten en hoogtepunten over de jaren 2016 – 2021 onze (financiële) rapportages in te zien:

Beleidsplan 2022-2024

Hoogtepunten 2021

Hoogtepunten 2020

Hoogtepunten 2019 Stichting de Nieuwe Buren

Aktiviteiten 2016 – 2018 Stichting de Nieuwe Buren

Financiële gegevens Stichting de Nieuwe Buren : 2016-2021

Jaarrekening beknopt 2021 – Stichting de Nieuwe Buren

Stichting De Nieuwe Buren – Jaarrekening 2020-jaarek-baten en lasten

Stichting De Nieuwe Buren – Jaarrekening 2019-jaarrek-baten en lasten

Jaarrekening 2018;Winst- en verliesrek 2018

Jaarrekening 2017;Winst en verliesrekening 2017

Stichting De Nieuwe Buren – Jaarrekening 2016 pg 3Stichting De Nieuwe Buren – Jaarrekening 2016 winst en verliesrekening

Toelichting op de baten en lasten van 2016-2020

 

Op onze inzet zijn algemene voorwaarden, een privacyregeling en een klachtenreglement van toepassing die via de link in te zien zijn: algemene voorwaarden   Privacyreglement   Klachtenreglement 2021