Wat doen wij?

Wij geloven in een ketenaanpak met partners uit de lokale omgeving!

Wij realiseren draagvlak voor statushouders in de omgeving door:

  • samen te werken met plaatselijke organisaties op het gebied van welzijn en maatschappelijke dienstverlening;
  • een buurt-/vrijwilligersinfrastructuur te ontwikkelen/gebruiken ten behoeve van de integratie van statushouders;
  • ervaringen van gemeenten en uitvoerenden van (duale) inburgeringstrajecten te verzamelen en uit te wisselen.

Wij bieden een programma aan gericht op taalverwerving, integratie, een vak leren en arbeidsmatching  waarin:

  • bij de intake/het assessment informatie van de statushouder  verzameld wordt zodat zicht ontstaat op de talenten en in welke werkzaamheden/functie de statushouder het beste tot zijn recht komt
  • een module ontwikkelen van leerbekwaamheden: snappen hoe het hier werkt en weten waar je je aan moet passen als je in een organisatie werkt
  • vrijwilligers worden opgeleid hoe een zinvolle rol te spelen bij de taalverwerving (taalmaatjes) en bij de maatschappelijke stage
  • werkgevers betrokken zijn die statushouders na het volgen van een praktijkopleiding in dienst nemen
  • leermeesters (werkmaatjes) worden geschoold hoe de deelnemer te  coachen en begeleiden
  • een korte praktijkopleiding wordt gevolgd die aansluit op de behoeften van werkgevers

Op onze inzet zijn algemene voorwaarden, een privacyregeling en een klachtenreglement van toepassing die via de link in te zien zijn: algemene voorwaarden   Privacyreglement   Klachtenreglement 2019