Missie

In de samenleving draagvlak voor de participatie en integratie van vluchtelingen creëren door:

  • arbeidsmogelijkheden te vinden waaraan grote behoefte is in ons land (geen verdringing)
  • een duaal traject uit te voeren (taal + praktijkopleiding) waardoor vluchtelingen binnen 5-6 maanden aan het werk zijn
  • de lokale omgeving bij dit traject te betrekken door inzet van taalmaatjes en het organiseren van maatschappelijke stages
  • het minimaliseren van maatschappelijke kosten (zoals bijstand e.d.)
  • het vinden van werkgevers en een baan

“Als van iedere 100 werkgevers er 1 een statushouder een baan aanbiedt, kan binnen een jaar 90 % van onze Nieuwe Buren een bijdrage leveren aan en integreren in onze samenleving”.